Webdesign

Stifi Tattoo

Webové stránky vytvářené jako osobní potrfolio. Při vytváření designu stránek byl kladen důraz hlavně na čistotu vzhledu. Představuje nejen díla, ale ukazuje tetování jako formu umění.

Citroën - LAST minute

Webový portál, který vznikl jako služba pro zákazníky Citroënu. Na jedné straně ti, co chtějí prodat, na druhé ti, co chtějí koupit. Cílem bylo dostat vozy z celé republiky do jednotného přehledu a usnadnit práci oběma stranám.

Moje bydlo

Webové stránky pro realitní společnost. Hlavním požadavkem bylo vytvoření funkce filtrů, tak, aby se zvýšila přehlednost a usnadnila cesta zákazníka k produktu.

3run.cz

Webový portál, který slouží k informování, setkávání, diskuzím. Portál jehož obsah se neustále proměňuje aktivitou návštěvníků.